کارت گرافیک های جدید EVGA

کارت گرافیک های جدید EVGA

 

کارت گرافیک های جدید EVGA
کارت گرافیک های جدید EVGA

دو کارت گرافیک GeForce GTX 1080 و GTX 1070 به همراه خنک کننده جدید این کمپانی موسوم به  iCX آمده اند. EVGA اعلام کرده است که این خنک کننده از پایه با ACX متفاوت بوده و حتی عملکرد بهتری را به نسبت ارائه می دهد. این کمپانی در غرفه خود از 3 کارت گرافیک تحت عناوین GeForce GTX 1070 SC2 با شناسه G-P4-6573-KR08، مدل GeForce GTX 1070 FTW2 با شناسه G-P4-6676KR08 و GeForce GTX 1080 FTW2 با شناسه 08G-P4-6686-KR پرده برداری کرده است. هر 3 محصول توان خود را از دو رابط 8 پین دریافت می کنند و در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این خنک کننده در دست نیست.