همایش “ارتشی، سپاهی یک لشکر الهی”

همایش “ارتشی، سپاهی یک لشکر الهی”
همایش «ارتشی، سپاهی یک لشکر الهی (وحدت)» در ستاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

همایش “ارتشی، سپاهی یک لشکر الهی”