“تنگه ارم “در بوشهر لرزید

“تنگه ارم “در بوشهر لرزید
زلزله ۴ و 7 دهم ریشتری “تنگه ارم” بوشهر را لرزاند.

“تنگه ارم “در بوشهر لرزید