قیمت‌گذاری “اسنپ” و “تپ سی” روی میز شورای رقابت

قیمت‌گذاری “اسنپ” و “تپ سی” روی میز شورای رقابت
قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپ سی) روی میز شورای رقابت قرار گرفت.

قیمت‌گذاری “اسنپ” و “تپ سی” روی میز شورای رقابت