9 پیشنهاد عالی برای داشتن هیکل خوب

9 پیشنهاد عالی برای داشتن هیکل خوب

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۴

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش سرویس گوناگون جام نیوز ، وقتی که پشت میز می نشینید قوز کردن برای شما راحت می شود و حتی ممکن است که به عقب خم شوید و اندکی بدن خود را بچرخانید. وقتی که پشت میز می نشینید چنین حالتی را باید قدغن کنید.
قوز نکنید، قوز کردن به فشار روی ستون فقرات شما می افزاید. قوز کردن فشار یا کششی را روی استخوان ها، عضله ها و مفاصلی به وجود می آورد که برای سر جا نگه داشتن ستون فقرات موردنیاز هستند؛ اما وضعیت نامناسب بدن تنها برای پشت شما بد نیست. قوز کردن همیشگی به اندام های درون بدن شما نیز فشار می آورد و فعالیت را برای ریه ها و روده های شما سخت تر می کند …

9 پیشنهاد عالی برای داشتن هیکل خوب