6 کشته و زخمی بر اثر انفجار در بیمارستان میاندوآب

6 کشته و زخمی بر اثر انفجار در بیمارستان میاندوآب
بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در بیمارستان حضرت الزهرای شهرستان میاندوآب یک نفر کشته و ۵ نفر مجروح شدند.

6 کشته و زخمی بر اثر انفجار در بیمارستان میاندوآب