5 خروجی استقلال در نیم فصل

5 خروجی استقلال در نیم فصل
استقلال در نیم فصل دوم تغییرات زیادی خواهد داشت و به نظر می رسد که 5 بازیکن این تیم در فهرست فروش قرار گیرند.

5 خروجی استقلال در نیم فصل