2 گل مشابه، رکورد تاریخی را از پرسپولیس گرفت

2 گل مشابه، رکورد تاریخی را از پرسپولیس گرفت
تیم فوتبال پرسپولیس آمار بسیار خوبی در بازی های خارج از خانه این فصل داشته است.

2 گل مشابه، رکورد تاریخی را از پرسپولیس گرفت