2 کشته در پی ریزش بهمن در لرستان

2 کشته در پی ریزش بهمن در لرستان
ریزش بهمن در اشترانکوه لرستان دو کشته بر جا گذاشت.

2 کشته در پی ریزش بهمن در لرستان