2 پیشنهاد درجه یک برای شاه‌ماهی پرسپولیس/ گزینه تمدید قرارداد روی میز است

2 پیشنهاد درجه یک برای شاه‌ماهی پرسپولیس/ گزینه تمدید قرارداد روی میز است
کمال کامیابی نیا در حالی که پیشنهادهای داخلی و خارجی خوبی به دستش رسیده، بدش نمی آید قراردادش با پرسپولیس را تمدید کند.

2 پیشنهاد درجه یک برای شاه‌ماهی پرسپولیس/ گزینه تمدید قرارداد روی میز است