2 بازیکن جدید رئال صاحب پیراهن شدند +عکس

2 بازیکن جدید رئال صاحب پیراهن شدند +عکس
بورخا مایورال و مارکوس یورنته که پیش از این شماره ای به آنها تعلق نگرفته بود، با موافقت زیدان به فهرست بازیکنان رئال اضافه شدند.

2 بازیکن جدید رئال صاحب پیراهن شدند +عکس