11 فیلم پرفروش سال های 93 تا 96 به تفکیک آمار

11 فیلم پرفروش سال های 93 تا 96 به تفکیک آمار
بر اساس گزارش آماری معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در فاصله سال‌های 93 تا 96 مجموعا 11 فیلم به فروش بالاتر از 10 میلیارد تومان دست یافته‌اند.

11 فیلم پرفروش سال های 93 تا 96 به تفکیک آمار