یک نکته مهم در مورد بازیکنانی که به استقلال نیامدند

یک نکته مهم در مورد بازیکنانی که به استقلال نیامدند
  اینکه بگوییم خارجی‌های استقلال به خاطر وینفرد شفر به ایران آمده اند اصلا حرف درستی نیست.

یک نکته مهم در مورد بازیکنانی که به استقلال نیامدند