یکی از پرونده های شکایت از پرسپولیس برای همیشه بسته شد

یکی از پرونده های شکایت از پرسپولیس برای همیشه بسته شد
مدیران باشگاه پرسپولیس در نهایت موفق شدند پرونده شکایت هافبک برزیلی خود را ببندند.

یکی از پرونده های شکایت از پرسپولیس برای همیشه بسته شد