یکی از دستیاران منصوریان در استقلال ماندنی شد

یکی از دستیاران منصوریان در استقلال ماندنی شد
یکی از دستیاران سرمربی مستعفی استقلال به کار خود در این تیم ادامه می‌دهد.

یکی از دستیاران منصوریان در استقلال ماندنی شد