گیلانی چرا برکنار شد؟

گیلانی چرا برکنار شد؟
گلناز وکیل گیلانی رئیس فدراسیون چوگان از سمت خود برکنار شد، این برکناری سوالات مختلفی را در پی داشت.

گیلانی چرا برکنار شد؟