گلر استقلال، کابوس همیشگی گل‌محمدی

گلر استقلال، کابوس همیشگی گل‌محمدی
گلر استقلال خوزستان عامل اصلی حذف تراکتورسازی بود.

گلر استقلال، کابوس همیشگی گل‌محمدی