گفتگوی 18:30/ جولان ضمانت نامه های جعلی در بازار لوازم خانگی

گفتگوی 18:30/ جولان ضمانت نامه های جعلی در بازار لوازم خانگی
ضمانت های 3 هزار تومان روی اقلام قاچاق موجب شده تا کالاهایی با ضمانت نامه اصلی با چالشی جدی برای فروش روبرو شوند.

گفتگوی 18:30/ جولان ضمانت نامه های جعلی در بازار لوازم خانگی