گفتگوی وزرای خارجه قطر و آمریکا

گفتگوی وزرای خارجه قطر و آمریکا
وزیر امور خارجه قطر با همتای آمریکایی خود در خصوص روابط میان دو کشور و اوضاع منطقه و جهان گفتگو کرد.

گفتگوی وزرای خارجه قطر و آمریکا