گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ژاپن

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ژاپن
وزیر خارجه ژاپن در تماس تلفنی با دکتر ظریف حمایت توکیو از برجام را اعلام کرد.

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ژاپن