گزارشگر بازی الاهلی و پرسپولیس مشخص شد

گزارشگر بازی الاهلی و پرسپولیس مشخص شد
عادل فردوسی‌پور گزارشگر بازی فردا شب پرسپولیس خواهد بود.

گزارشگر بازی الاهلی و پرسپولیس مشخص شد