گزارشگرتبریزی با یگان ویژه درگیر و بازداشت شد

گزارشگرتبریزی با یگان ویژه درگیر و بازداشت شد
بعد از پایان بازی تراکتورسازی و استقلال خوزستان گزارشگر تبریزی با یگان ویژه درگیر شد.

گزارشگرتبریزی با یگان ویژه درگیر و بازداشت شد