گروه تیم ملی در جام جهانی سوژه اصلی تمرین پرسپولیسی‌ها/ ماهینی غایب بود

گروه تیم ملی در جام جهانی سوژه اصلی تمرین پرسپولیسی‌ها/ ماهینی غایب بود
قرعه ایران در جام جهانی 2018 اصلی‌ترین سوژه تمرین امروز(شنبه) پرسپولیسی‌ها بود.

گروه تیم ملی در جام جهانی سوژه اصلی تمرین پرسپولیسی‌ها/ ماهینی غایب بود