کوهن: خروج آمریکا از برجام اشتباه است

کوهن: خروج آمریکا از برجام اشتباه است
معاون سابق سیا گفت: جامعه بین الملل با تحریم علیه ایران همراهی نخواهد کرد حتی اگر آمریکا پایبند نبودن ایران به توافق هسته ای را اعلام کند.

کوهن: خروج آمریکا از برجام اشتباه است