کنایه اینستاگرامی احمدرضا عابدزاده به تاریخ امروز دوشنبه

کنایه اینستاگرامی احمدرضا عابدزاده به تاریخ امروز دوشنبه
دروازه بان اسطوره ای و پیشکسوت سرخابی با کنایه برای استقلالی ها کری خوانی کرد.

کنایه اینستاگرامی احمدرضا عابدزاده به تاریخ امروز دوشنبه