کشته شدن 1 نفر و مفقودی 2 نفر در سیل گلستان

کشته شدن 1 نفر و مفقودی 2 نفر در سیل گلستان
بر اثر سیل در علی آباد کتول در استان گلستان 1 نفر از اعضای یک خانواده کشته و 2 نفر دیگر مفقود شدند.

کشته شدن 1 نفر و مفقودی 2 نفر در سیل گلستان