کسانی که همه امکانات کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند

کسانی که همه امکانات کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند
در آستانه‌ نهم دی‌ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

کسانی که همه امکانات کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند