کری‌خوانی هواداران استقلال با نام بازیکن سوری

کری‌خوانی هواداران استقلال با نام بازیکن سوری
هواداران استقلال پیش از دربی کری جدیدی برای پرسپولیسی‌ها رو کردند.

کری‌خوانی هواداران استقلال با نام بازیکن سوری