کاوه رضایی به این شرط در استقلال می ماند/ برانکو از پرسپولیس شکایت می کند؟!

کاوه رضایی به این شرط در استقلال می ماند/ برانکو از پرسپولیس شکایت می کند؟!
کاوه رضایی در صورت صعود استقلال قید لژیونر شدن را می زند و در این تیم ماندنی خواهد شد.

کاوه رضایی به این شرط در استقلال می ماند/ برانکو از پرسپولیس شکایت می کند؟!