کاوه رضایی: آمدن همسرم به بلژیک همه چیز را عوض کرد

کاوه رضایی: آمدن همسرم به بلژیک همه چیز را عوض کرد
کاوه رضایی، ستاره شارلوا، در گفتگو با روزنامه پرتیراژ لوسوار از نمایش های خوب اخیرش و رویایش برای بازی در بهترین باشگاه های اروپا گفت.

کاوه رضایی: آمدن همسرم به بلژیک همه چیز را عوض کرد