کاهش قاچاق لوازم آرایشی به کشور

کاهش قاچاق لوازم آرایشی به کشور
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران از کاهش سهم قاچاق اقلام آرایشی و افزایش سه برابری واردات رسمی آن خبر داد.

کاهش قاچاق لوازم آرایشی به کشور