کاهش تصدی‌گری دولت، رویکرد سازمان نظام رسانه‌ای

کاهش تصدی‌گری دولت، رویکرد سازمان نظام رسانه‌ای
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به بررسی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در هیئت دولت گفت: رویکرد اصلی لایحه ایجاد سازمان‌های صنفی برای کاهش تصدی‌گری‌ دولت است.

کاهش تصدی‌گری دولت، رویکرد سازمان نظام رسانه‌ای