کارم با استقلال تمام شده است و به زودی بازیکن این تیم خواهم شد

کارم با استقلال تمام شده است و به زودی بازیکن این تیم خواهم شد
بهنام برزای با اعلام این خبر که کارش با استقلال تمام شده است مدعی شده فردا در تمرینات تیم استقلال شرکت خواهد کرد.

کارم با استقلال تمام شده است و به زودی بازیکن این تیم خواهم شد