کارت ملی هوشمند از دهه فجر کاربردی تر می شود

کارت ملی هوشمند از دهه فجر کاربردی تر می شود
سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال گفت: استفاده از کارت ملی هوشمند برای احراز هویت در معاملات ملکی از دهه فجر آغاز می شود.

کارت ملی هوشمند از دهه فجر کاربردی تر می شود