چین 6 و شش دهم ریشتر لرزید

چین 6 و شش دهم ریشتر لرزید
زمین لرزه شش و شش دهم ریشتری چین را لرزاند.

چین 6 و شش دهم ریشتر لرزید