چقدر پرسپولیس محبوب است + عکس

چقدر پرسپولیس محبوب است + عکس
پرسپولیس در شهرستانها هم محبوبیت زیادی دارد. هفته پیش بود که عکس حضور تماشاگران پشت فنس های فرودگاه عسلویه منتشر شد.

چقدر پرسپولیس محبوب است + عکس