چرا 6 ماه پیش وکیل خارجی نگرفتید؟

چرا 6 ماه پیش وکیل خارجی نگرفتید؟
باشگاه پرسپولیس وکیلی سوئیسی استخدام کرده تا تغییراتی در بحران اخیر به وجود بیاورد اما سوال اینجاست که چرا زمانی که هشدارهای لازم درباره این پرونده به پرسپولیس داده شده بود آنها سراغ وکیل خارجی نرفته بودند؟

چرا 6 ماه پیش وکیل خارجی نگرفتید؟