چرا گوش وزوز می کند یا سوت می کشد؟

چرا گوش وزوز می کند یا سوت می کشد؟

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۰

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

وزوز گوش عبارت است از شنیدن صدایی غیرطبیعی در گوش یا درک آن در سر در غیاب صدای خارجی است که این حالت می تواند به صورت موقتی یا دائمی باشد.
وزوز گوش به دو دسته ذهنی وعینی تقسیم می شود که معمولاً وزوز گوش ذهنی است و صدا فقط توسط بیمار شنیده می شود.اگر وزوز گوش خفیف باشد درحالت آرامش شنیده می شود ولی اگر خیلی شدید باشد در شنوایی فرد تداخل به وجود می آورد و می تواند منجر به اختلال در فعالیت، خواب و عصبی شدن فرد شود.
عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا در باره عواملی که درایجاد وزوز گوش نقش دارند …

چرا گوش وزوز می کند یا سوت می کشد؟