چرا می‌شود به شفر و تیمش امیدوار بود؟

چرا می‌شود به شفر و تیمش امیدوار بود؟
استقلال شفر دیروز نساجی را در جام حذفی شکست داد تا هوادارانش را به آینده این تیم با شفر امیدوار کند.

چرا می‌شود به شفر و تیمش امیدوار بود؟