چرا فقط بازیکنان سرباز پرسپولیس به مشکل خوردند!

چرا فقط بازیکنان سرباز پرسپولیس به مشکل خوردند!
قائم مقام باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: بازیکنان پرسپولیس که برای سربازی به تراکتور آمدند خودشان را بالاتر از قانون می دانند.

چرا فقط بازیکنان سرباز پرسپولیس به مشکل خوردند!