چراغ زنون ممنوع!

چراغ زنون ممنوع!
نیروی انتظامی از برخورد قانونی با تخلفات چراغ زنون روی خودروها خبر داد.

چراغ زنون ممنوع!