چاپ دو اثر از امام خمینی (ره) در روسیه

چاپ دو اثر از امام خمینی (ره) در روسیه
به همت موسسه تنطيم و نشر آثار امام خميني(ره) و رايزني فرهنگي سفارت، دو كتاب «آب حيات» و «ايران از خميني تا خامنه اي» در روسيه چاپ شدند.

چاپ دو اثر از امام خمینی (ره) در روسیه