پیگیری ملاقات مردمی با نمایندگان در دفاتر استانی

پیگیری ملاقات مردمی با نمایندگان در دفاتر استانی
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه متقاضیان ملاقات با نمایندگان در مجلس فعلاً به دفاتر استانی وکلای ملت مراجعه کنند، گفت: مجلس از ۲۴ خرداد تا ۱۰ تیر جلسه علنی ندارد.

پیگیری ملاقات مردمی با نمایندگان در دفاتر استانی