پیشکسوت پرسپولیس درگذشت

پیشکسوت پرسپولیس درگذشت
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس دار فانی را وداع گفت.

پیشکسوت پرسپولیس درگذشت