پیشنهاد سنگین برای ستاره محبوب پرسپولیس/ کار سخت پرسپولیس برای تمدید قرارداد سروش

پیشنهاد سنگین برای ستاره محبوب پرسپولیس/ کار سخت پرسپولیس برای تمدید قرارداد سروش
هافبک خلاق پرسپولیس از یک تیم قطری پیشنهاد خوبی دریافت کرده است.

پیشنهاد سنگین برای ستاره محبوب پرسپولیس/ کار سخت پرسپولیس برای تمدید قرارداد سروش