پیروزی مهم و خانگی سایپا مقابل پدیده/ تیم‌ِ دایی مدعی شد

پیروزی مهم و خانگی سایپا مقابل پدیده/ تیم‌ِ دایی مدعی شد
دیدار تیم‌های سایپا و پدیده با برتری تیم میزبان به پایان رسید.

پیروزی مهم و خانگی سایپا مقابل پدیده/ تیم‌ِ دایی مدعی شد