پیروزی ستاره‌های فوتبال ایران مقابل منتخب پیشکسوتان کرمانشاه

پیروزی ستاره‌های فوتبال ایران مقابل منتخب پیشکسوتان کرمانشاه
ستاره‌های فوتبال ایران در دیداری دوستانه مقابل منتخب پیشکسوتان کرمانشاه، به برتری ۴ بر ۲ دست یافتند.

پیروزی ستاره‌های فوتبال ایران مقابل منتخب پیشکسوتان کرمانشاه