پیرترین فرد جهان درگذشت+ تصویر

پیرترین فرد جهان درگذشت+ تصویر
پیرترین مرد جهان که اهل اندونزی است، در 146 سالگی درگذشت.

پیرترین فرد جهان درگذشت+ تصویر