پیام قاسمی به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشریت

پیام قاسمی به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشریت
سخنگوی وزارت خارجه در پیامی به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشریت تصریح کرد: بی شک همبستگی جامعه بشری حلقه مفقوده ای است که می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی”امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود.

پیام قاسمی به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشریت