پیام تسلیت چهره‌های ورزشی به بازماندگان سانچی

پیام تسلیت چهره‌های ورزشی به بازماندگان سانچی
اتفاق تلخ و غم انگیز کشتی سانچی امروز فضای جامعه را تحت تاثیر قرارداد به طوری که واکنش و تسلیت چهره های مطرح ورزش و هنر را به همراه داشت.

پیام تسلیت چهره‌های ورزشی به بازماندگان سانچی